top of page

Cookie- en privacybeleid

Informatie over het gebruik van cookies

Op deze website wordt cookies technologie gebruikt:

Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser worden bepaalde gegevens verzameld. Die worden met behulp van een cookie door uw browser automatisch naar de website provider doorgestuurd als u deze website bezoekt. Bij deze informatie gaat het gewoonlijk om het aan uw computer toegewezen IP adres en het type besturingssysteem en geïnstalleerde browser. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf een webserver op de harde schijf van uw computer bewaard wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een “sessiecookie” en een “langdurige cookie”.

Sessiecookies: Bij elk bezoek aan deze website wordt een sessiecookie aangemaakt. Daarin zit een toevallig aangemaakt, unieke kennummer dat aan uw computer wordt toegewezen. De geldigheid van een sessiecookie vervalt automatisch bij het sluiten van de browser. De sessiecookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te ondersteunen en meer over uw gebruik van de website te weten, dat betekent welke pagina’s u opent, welke links u gebruikt en hoe lang u op de verschillende pagina’s blijft.

Langdurige cookies: Voor zover toelaatbaar, worden langdurige cookies gebruikt. Deze cookies vervallen niet als u uw browser sluit, maar ze blijven zo lang op de harde schijf staan tot ze na een bepaalde tijdspanne vervallen of door u gedeletet worden. Bij elk bezoek aan deze website herkent de webserver de op de harde schijf van uw computer opgeslagen langdurige cookie. Door de opdracht voor zo’n langdurige, unieke herkenning van uw computer kunnen favoriete instellingen en de manier waarop ze gebruikt worden, in een databank opgeslagen worden. Zo kan in kaart worden gebracht hoe vaak u deze website bezoekt, hoe uw gebruikersgewoontes veranderen en hoe doeltreffend de reclame activiteiten van de website zijn. Bij deze informatie worden geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen, alleen de met uw computer uitgevoerde acties.

Als u via een mail die u ontvangen hebt naar de website doorklikt, of als er tijdens uw bezoek een „gebruikersidentiteit“ aangemaakt werd, wordt de door de website of de door cookies van derden aangeboden informatie eventueel met informatie uit de gegevensbestanden van de aanbieder’s website gelinkt, waarmee teruggekoppeld kan worden naar uw identiteit.

Toestemming voor het gebruik van cookies: voor sessiecookies is uw voorafgaandelijke toestemming niet verplicht omdat zij alleen nodig zijn voor het functioneren van de website en vervallen zodra u de website verlaten hebt. Het gebruik van langdurige cookies, die uw favoriete instellingen en uw gebruikershistoriek opslaan maar die voor de functionaliteit van de website niet noodzakelijk zijn, hebben uw voorafgaandelijke toestemming wel nodig. Door het gebruik van de website stemt u in met het gebruik van langdurige cookies voor zover u de installatie van deze cookies niet verhindert door een wijziging van de instellingen in uw computer. Dat geldt ook voor de cookies van derden.

Web beacons: de website kan pixelgrafieken bevatten. Die worden „web beacons“, „single-pixel GIFs“ of „clear GIFs“ genoemd. Derden kunnen web beacons gebruiken, om meer te weten te komen over het gedrag van uw website bezoekers en de werking van de reclameactiviteiten te meten. Web beacons kunnen ook in reclame e-mails gebruikt worden om vast te stellen of deze geopend worden en een gebruikersactiviteit activeren. De in web beacons opgeslagen informatie wordt alleen als u daarvoor uw voorafgaandelijke toestemming hebt verleend, gelinkt aan uw persoonsgebonden gegevens. Door te klikken op een link in een reclame e-mail die naar u gestuurd werd met uw toestemming, stemt u in met het gebruik van web beacons, voor zover u de installatie van deze web beacons niet verhindert door een wijziging van de instellingen in uw computer.

Actuele, op de website gebruikte cookies (actuele stand van zaken van ons cookie gebruik, hun doel, hun impact op de privésfeer en hun bestendigheid):

Sessie-id: de webserver stelt mogelijkerwijze sessiecookies in die nodig zijn voor het gebruik van bepaalde interactieve elementen van de website (bijv. contactformulieren of aanmelding). De cookie bevat een sessie-id, aan de hand waarvan uw bezoek aan onze website zich laat onderscheiden van eender welke andere bezoeker die de website op hetzelfde moment bezoekt. Sessiecookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en daarvoor is uw toestemming niet vereist.

Analytics: de website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics installeert meerdere first mover-cookies, waarmee gegarandeerd wordt dat elk volgend bezoek aan de website toegewezen kan worden aan dezelfde (unieke) bezoeker. Bovendien kan op die manier gezien worden hoe u de pagina gevonden hebt.

Website navigatie: de content management tool stelt verschillende first mover-cookies in. Het gaat hier om sessiecookies, die gedeletet worden zodra u uw browser sluit. Deze cookies zijn bepalend voor het correct functioneren van onze website. Deze gegevens worden gebundeld en kunnen aan iemand toegekend worden.

Aan de hand van de gegevens, die met behulp van de first mover-cookies geregistreerd worden, worden rapporten in gebundelde vorm opgesteld, die duidelijk maken hoe de bezoeker naar de website is gekomen en hoe hij die gebruikt. Met behulp van dit rapport wordt informatie over alle bezoekersgedragingen ingewonnen. Deze informatie wordt gebruikt om de website te actualiseren en te verbeteren.

Cookies van derden: derden-cookies zijn door partners ingestelde cookies. Als deze partner de toestemming krijgt om een cookie op een pagina van een website te plaatsen, wijst de website aanbieder u op de regels en informeert u erover dat het rapport van de informatie die met behulp van dergelijke cookies verzameld is, de toestemming van de bezoeker vereist. U kunt deze toestemming weigeren als u de instellingen van uw computer verandert.

Er worden cookies van reclame partners gebruikt en externe inhoud van derden op de website ingebouwd. Het gaat hierbij om cookies die onderdeel zijn van het domein van de derden en daarom door deze derden gepresenteerd en beheerd worden. Tot deze derden horen o.a. Facebook en Twitter. De cookie richtlijnen van deze derden kunt u op hun desbetreffende websites bekijken. Verder worden de Google-Maps tool en de „I like“ plugin van Facebook gebruikt. Daarbij gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van deze leverancier. De website leverancier heeft geen rechtstreekse controle over de inhoud van de cookies, die deze plugins instellen.

Overige: Af en toe worden andere diensten getest, die cookies op uw computer kunnen zetten. In dat geval wordt de overeenkomstige manier van gebruiken hier toegepast.

bottom of page